e‌BPM

پیش ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی

به منظور ارج نهادن به درخواست‌های شما مبنی بر انجام پیش‌ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی و مطلع شدن به‌موقع از زمان‌های برگزاری، هم‌اکنون این امکان فراهم گردیده است.

پیش‌ثبت‌نام کارگاه آموزشی

  • در غیر این صورت «شخصی» درج شود.
  • Please enter a number from 1 to 50.
    این مشخصه برای پیش‌ثبت‌نام گروهی یا سازمانی است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .