e‌BPM

فرایند کسب و کار (Business Process)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


فرایند کسب‌وکار به توصیف چگونگی سازماندهی کارها توسط سازمان می‌پردازد. به‌طور کلی یک فرایند کسب‌وکار، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجراشده توسط کسب‌وکار است که ازطریق یک اتفاق یا رخداد آغاز شده و اطلاعات، مواد یا تعهدات تجاری را به یک خروجی دارای ارزش برای ذینفعان فرایند یا سازمان تبدیل می‌کند.
زنجیره‌های ارزش یا فرایندهای کسب‌وکارِ با مقیاس بزرگ، خروجی‌های دارای ارزش برای مشتریان یا دیگر ذینفعان خارجی را تولید می‌کنند. فرایندهای پشتیبان و کوچکتر؛ مانند فرایند جذب کارکنان، خروجی‌های دارای ارزش برای دیگر فرایندها یا ذینفعان داخلی را تولید می‌نمایند.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر