e‌BPM

بازطراحی (یا طراحی) فرایند کسب و کار((Business Process Redesign (or Design)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


بازطراحی (یا طراحی) فرایند کسب‌وکار ((Business Process Redesign (or Design)

تمرکز باز طراحی فرایند کسب‌وکار بر روی ایجاد تغییرات گسترده بر روی فرایند موجود، یا ایجاد یک فرایند جدید است. با توجه به اندازه فرایند، این می‌تواند یک تعهد بزرگ باشد، به ندرت انجام شود، یا به تکرار انجام شود، و بعد از آن باید با بهبود مستمر یا گام به گام بهبود فرایند کسب‌وکار پیگیری شود. در مقام مقایسه با باز مهندسی، همانطور که قبلا توضیح داده شده است، باز طراحی فرایند‌های کسب‌وکار تمرکز بر فرایند‌هایی با مقیاس کوچک‌تر دارند و به‌دنبال بهبودهای جزئی‌تر هستند. باز طراحی بر روی فرایند‌های موجود برای تغییرات گسترده فعالیت می‌کند. طراحی بر روی ایجاد فرایند‌های کاملا جدید تمرکز دارد.

اضافه کردن نظر