e‌BPM

مدل بلوغ توانایی (Capability Maturity Model (CMM

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


مدل بلوغ توانایی (Capability Maturity Model (CMM

یک مدل توسعه‌یافته توسط موسسه مهندسی نرم‌افزار (SEI) دانشگاه کارنگی ملون است که بیان می‌دارد سازمان‌ها به چه نحوی نرم‌افزارها را توسعه می‌دهند. این مدل پنج سطح یا پنج گام را برای دسته بندی سازمان‌ها ارائه می‌دهد. سطح ۱ سازمان‌ نتواسته‌ است به طور موثر از فرایند‌ها استفاده نماید. سطح ۵ بیان می‌دارد که سازمان در استفاده از فرایند‌ به بلوغ رسیده است و صورت مرتب مدیریت و بهبود فرایندها در شرکت انجام می‌شود.اکثر سازمان‌ها در سطوح ۲ یا ۳ قرار می‌گیرند. برداشت ما این است که مفاهیم عمومی یکسانی که بر نرم‌افزار‌های سازمان‌ها اعمال می‌شود، روی هر سازمانی که بر فرایند‌های کسب‌وکار تمرکز دارد اثر می‌گذارد.
CMM مدل اصلی وابتدایی است که بعدا توسط SEI به CMMI توسعه یافت و سپس چندین مدل جایگزین برای توسعه مدل بلوغ فرایند توسعه یافته است. به عنوان مثال مدل بلوغ فرایند OMG که توسط دانشگاه فناوری کوئیزلند(QUT) توسعه‌یافته است.

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر