e‌BPM

سیستم‌های پشتیبانی تصمیم (Decision Support Systems)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


به سیستم‌های نرم‌افزاری طراحی شده جمع‌آوری‌کننده داده‌ها و اطلاعات به منظور نمایش و اطلاع رسانی به مدیران در راستای تسهیل تصمیم‌گیری سیستم‌های پشتیبانی تصمیم اطلاق می‌شود. این برنامه‌های کاربردی صرفا برای خودکارسازی فرایندها طراحی نشده‌اند، اما با فراهم کردن اطلاعات مرتبط به فرایندها برای مدیران سازمان می‌توانند آن‌ها را در تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر پیرامون فرایندهایشان یاری نمایند. BPMS ها و برنامه‌های آنالیز از جمله سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌ محسوب می‌شوند.

 

اضافه کردن نظر