e‌BPM

برنامه های سازمانی (Enterprise Applications)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


نرم افزارهای سازمانی (Enterprise Applications)

همان گونه که توسط طراحان نرم‌افزرا مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک سیستم‌ سازمانی نرم‌افزاری کاربردی و جامع است که برای استفاده تمامی واحدهای سازمانی طراحی شده است و معمولا در سطح شرکت نگه‌داری می‌شود. سیستم پرداخت حقوق و دستمزد نمونه خوبی از یک برنامه‌ سازمانی است.

اضافه کردن نظر