e‌BPM

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فرایند شرکت ابزار یراق توسن

در راستای قرارداد مربیگری تحلیلگر فرایند شرکت ابزار یراق توسن، جلسات دوره عمومی مدیریت فرایند کسب و کار روزهای پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ برگزار گردیده است. در این جلسات، آقای مهندس حقیقت در دوره عمومی ضمن تببین رویکرد فرایندگرایی در امتداد وظیفه‌گرایی، مفاهیم و تعاریف مدیریت فرایند، تفاوت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی با مدیریت فرایندهای سازمانی، آموزش مقدماتی استاندارد مدل‌سازی فرایندهای سازمانی، معرفی نرم افزار مدل‌سازی فرایندهای سازمانی به نوعی آغاز پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار را با حضور آقای مهندس تیغ‌بند مدیرعامل محترم مجموعه ابزار یراق توسن رونمایی نمودند.

طبق برنامه‌‌ریزی انجام شده پس از تشکیل کمیته مدیریت فرایند سازمانی در سطح زمان با معرفی نمایندگان هر یک از واحدهای سازمانی دوره‌های تخصصی برای آموزش استاندارد مدل‌سازی فرایند کسب و کار (BPMN2.0.2) و نرم افزار مدلسازی فرایندهای سازمانی (Visual Paradigm) به صورت کارگاهی و همراه با دو فرایند سازمانی از شرکت توسن در چهار هفته متوالی روزهای پنجشنبه برگزار خواهد شد.

 

اضافه کردن نظر