e‌BPM

۱۸- انواع زیرفرآیندها در استاندارد BPMN2.0.2

زیر فرآیندها به‌منظور ساده کردن پیچیدگی‌های یک فرآیند، تعریف بازخوانی مجدد بخشی از فرآیند در قسمت‌های مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این ویدئو کلیپ انواع زیرفرآیندهای استاندارد BPMN معرفی شده است.

اضافه کردن نظر