e‌BPM

۲۰- نمودار همکاری (Collaboration Diagram) در استاندارد BPMN2.0.2

در این ویدئو کلیپ ویژگی‌های نمودارهای همکاری که تعامل بین دو یا چند شرکت کننده فرآیندی را نشان می‌دهد، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

اضافه کردن نظر