e‌BPM

سرفصل‌های آموزشی کارگاه پیشرفته BPM، استاندارد BPMN2.0.2، نرم‌افزار Visual Paradigm و اجرای فرایند در agileBPMS

  سرفصل‌ آموزشی دوره

۱٫  تعاریف و مفاهیم

 • فرایند
 • مدیریت فرایند
 • سازمان فرایندی
 • تاریخچه مدیریت فرایندها
 • مزایای مدیریت فرایندها
 • ضرورت پیاده‌سازی مدیریت فرایندها در سازمان
 • عوامل کلیدی عدم موفقیت مدیریت فرایندها در سازمان‌
 • مقایسه مدیریت وظیفه‌محور و فرایندمحور

۲٫  مدل‌های مرجع فرایندی

 • APQC
 • Solution Composer

۳٫    چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان

 • تعریف چرخه عمر
 • حوزه‌های عملکردی مدیریت فرآیندها
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان
 • نرم افزارهای مورد استفاده در چرخه عمر مدیریت فرآیندها

۴٫    طبقه‌بندی فرآیندهای سازمان

 • مدل زنجیره ارزش پورتر
 • انواع فرایندهای سازمان

۵٫    مدلسازی فرایند

 • تعریف مدلسازی فرایند
 • انواع مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار

۶٫    مرور کلی بر استاندارد BPMN2.0.2

 • معرفی BPMN2.0.2
 • بررسی روند شکل‌گیری استاندارد BPMN2.0.2
 • بررسی انواع مدلها و نمودارهای مورد نیاز در مدلسازی فرایندهای سازمان

۶٫ ۱٫  فعالیت‎ها

 • وظیفه
 • زیرفرآیند
 • فعالیت فراخوان
 • ارتباطات جریان توالی با فعالیت
 • ارتباطات جریان پیام با فعالیت
 • اشتباهات رایج در مدل‎سازی فعالیت‎ها

۶٫ ۲٫  رویدادها

 • رویداد شروع
 • رویداد پایانی
 • رویداد میانی
 • مرور کلی بر رویدادها و نشانگرهای آنها
 • انواع رویدادها بر اساس نوع نشانگرها (رویداد بدون‌نشانگر، رویداد پیام، رویداد زمان‌سنج، رویداد خطا، رویداد تشدید، رویداد جبران، رویداد لغو، رویداد مشروط، رویداد پیوند، رویداد علامت، رویداد خاتمه‎دهنده، رویداد چندگانه، رویداد چندگانه‌موازی)
 • طریقه مدیریت رویدادها
 • جبران

۶٫ ۳٫  دروازه‎ها

 • دروازه انحصاری (دروازه XOR)
 • دروازه موازی (دروازه AND)
 • دروازه فراگیر (دروازه OR)
 • دروازه مرکب
 • دروازه رویدادمحور
 • ارتباطات جریان توالی با دروازه

۶٫ ۴٫  اشیاء ارتباطی

 • جریان توالی
 • جریان پیام
 • مشارکت و مشارکت داده

۶٫ ۵٫  خطوط شناوری

 • استخر کاری و شرکت‎کننده
 • خط کاری
 • مدل‎سازی فعالیت مشترک در بین خطوط کاری
 • الگوهای تخصیص منابع به خطوط کاری
 • اشتباهات رایج در مدل‎سازی خطوط شناوری

۶٫ ۶٫  داده‎ها

 • شیء داده
 • مشارکت داده
 • پیام

۶٫ ۷٫  مصنوعات

 • گروه
 • حاشیه‎نویسی
 • ارتباطات جریان توالی و پیام با مصنوعات
 • بررسی نمونه‎های عملیاتی از فرآیندهای مدلسازی شده با استاندارد BPMN2.0.2

۷٫    نرم افزار ویژوال پارادایم

 • تشریح و نمایش عناصر و المان‌های استاندارد مدلسازی ۰
 • تشریح مدلسازی فرایند در محیط نرم‌افزار
 • تشریح انواع مدلهای قابل ساخت در نرم‌افزار Visual paradigm از جمله مدل زنجیره ارزش، مدل فرایند، چارت سازمانی، مدل نمودار ارتباطات ماهیتها و …
 • تهیه و ساخت مدل نمونه در محیط نرم افزار
 • بررسی نحوه ارتباط فرایندها در نرم افزار
 • تهیه مدلهای نمونه بر اساس شرایط معین
 • بررسی انواع گزارشات و خروجی‌های قابل دریافت

۸٫    بهبود فرآیندهای کسب و کار

 • تجزیه وتحلیل فرایندهای سازمان
 • عارضه‌یابی فرایندهای وضع موجود
 • بازمهندسی و بازطراحی فرآیندهای سازمان
 • بهبود مستمر منطبق با فرایندهای بازطراحی شده

۹٫    مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان

 • سیستم‌های مدیریت فرآیندها
 • هدف از مکانیزاسیون فرایندها
 • انواع نرم‌افزارهای مکانیزاسیون فرایندها
 • آشنایی کلی با ERP ها
 • آشنایی کلی با BPMS ها
 • مقایسه ERP و BPMS

 


 مخاطبان دوره

 • مدیران و کارشناسان واحدهای طرح و برنامه
 • مدیران و کارشناسان واحدهای سیستم‌ها و روش‌ها
 • مدیران و کارشناسان پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت فرایند در واحد فناوری اطلاعات
 • مدیران اجرایی و عملیاتی سازمان‌ها
 • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان انواع گرایش‌های رشته‌ مدیریت و مهندسی صنایع

مراجع علمی دوره آموزشی

اضافه کردن نظر