e‌BPM

بررسی خصوصیات انواع سازمان ها از حیث بلوغ (قسمت چهاردهم)

سازمان‌ها با توجه به بلوغ خود در به‌کاربردن و راه‌اندازی و بهبود نرم‌افزارها، به دو دسته‌ی بالغ و نابالغ تقسیم می‌گردند. مطلب این هفته به بررسی سازمان‌ها از حیث بلوغ پرداخته شده است.

سازمان نرم‌افزاری بالغ

فرایندهای یک سازمان نرم‌افزاری بالغ، به گونه‌ای است که در کل سازمان توانایی برای مدیریت و پشتیبانی از ایجاد تا توسعه‌ی نرم‌افزار، وجود دارد. فرایند نرم‌افزار دقیقاً بین نیروهای موجود و کارکنان جدید، قابل به اشتراک‌گذاشتن است. فرایندهای حاکم‌شده به دلیل سازگاربودن با راه‌کارهای واقعی انجام کار، قابل استفاده هستند. این فرایندهای تعریف‌شده، زمانی‌که مورنیاز باشند به‌هنگام درخواهند آمد و توسعه تدریجی آن‌ها از طریق کنترل‌های لازم بر آزمون پروژه‌های نمونه و یا تجزیه و تحلیل هزینه و سود، امکان‌پذیر خواهد بود. قوانین و مسئولیت‌ها در فرایندهای تعریف‌شده در تمام سازمان و حین انجام پروژه واضح و روشن است. در سازمان بالغ، مدیریت سازمان، کیفیت محصولات نرم‌افزاری و فرایند تهیه‌ی آن‌ها را زیرنظر دارد.

برای قضاوت در امر کیفیت و تجزیه و تحلیل محصول و فرایند، اهدافی وجود دارند که کمی شده‌اند. برنامه‌ی زمان‌بندی و بودجه‌بندی بر مبنای کارایی‌های تاریخی و واقعیت‌های منبعث از آن‌ها، بنا شده‌اند. نتایج مورد انتظار برای هزینه، برنامه زمان‌بندی، قابلیت کارکردی و کیفیت، معمولاً قابل حصول هستند. به طور کلی، فعالیت به نظم درآمدن در طول فرایند به صورت مستمر، دنبال می‌گردد. زیرا درک مشترک از ارزش آن چیزی که فرایند ایجاد می‌کند و زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی آن، در سرتاسر سازمان به وجود خواهد آمد.

سازمان نرم‌افزاری نابالغ

در یک سازمان نرم‌افزاری نابالغ، فرایندهای نرم‌افزاری عموماً در جریان انجام یک پروژه توسط انجام‌دهندگان و مدیران ایجاد می‌شوند. حتی اگر یک فرایند نرم‌افزار با این روش ایجاد شود، به اندازه‌ی کافی جدی گرفته نخواهد شد و برای پروژه‌های بعدی دنبال نمی‌گردد. سازمان نرم‌افزاری نابالغ، ارتجاعی است. مدیریتش معمولاً تمرکز بر حل مشکلات بحرانی دارد. زمان‌بندی و بودجه‌بندی به صورت دائمی در حال افزایش است، زیرا بر مبنای تخمین‌های واقعی بنا نشده‌اند.

اکثر مواقع مشاهده شده است که یک برنامه‌ی زمان‌بندی فشرده برای تهیه‌ی یک نرم‌افزار تحمیل شده است. قابلیت کارکردی و کیفیت محصول حاصل از این برنامه‌ریزی، اغلب دستخوش مصالحه با برنامه‌ی زمان‌بندی خواهد شد. در یک سازمان نابالغ، اهداف اساسی پایه‌ای برای توانایی قضاوت کیفیت محصول یا برای حل مشکلات محصول یا مسائل فرایند، تدوین نگردیده‌اند. بنابراین، پیش‌بینی کیفیت محصول مشکل است. وقتی پروژه از برنامه زمان‌بندی خود به تعویق می‌افتد، فعالیت‌هایی که به افزایش کیفیت منجر می‌شوند (همچون فعالیت‌های بازنگری و آزمون‌ها)، اغلب خلاصه یا محو می‌شوند.

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر