e‌BPM

معماری کسب و کار (Business Architecture)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


زمانی که تئوری‌پردازان فناوری اطلاعات شروع به توصیف معماری‌هایی برای سازمان‌ها کردند، آنها به کل معماری یک سازمان به‌عنوان معماری بنگاه اشاره می‌نمودند. البته آنها چنین فرض کردند که درون آن معماری کلی و جامع، معماری‌های فرعی هم وجود دارد. به‌طور مثال یک معماری کسب‌وکار، آنچه کسب‌وکار تلاش به انجامش دارد را توصیف می‌کند. همچنین معماری فناوری اطلاعات که آنچه فناوری اطلاعات تلاش به انجامش دارد را توصیف می‌کند. درون معماری فناوری اطلاعات هم معمولا یک معماری برنامه‌های کاربردی، یک معماری پایگاه داده، یک معماری زیرساخت و به همین ترتیب وجود دارد. در طول زمان، از آنجایی که معمولا متخصصین فناوری اطلاعات بودند که معماری بنگاه را ایجاد می‌کردند، آنها معماری کسب‌وکار را به‌گونه‌ای طراحی کردند که دغدغه‌ها و مسائل فناوری اطلاعات را پشتیبانی نماید.
از طرفی همواره تئوری‌پردازان فرایند کسب‌وکار وجود دارند که به‌دنبال مفهوم‌سازیِ معماری کسب‌وکار از منظر فرایندهای کسب‌وکار هستند. در واقع آنها رقبایی هستند که به دنبال کنترلِ معنای معماری کسب‌وکار می‌باشند. اکثر نظریه‌پردازان فرایند فرض می‌کنند که افراد کسب‌وکار می‌بایست معماری کسب‌وکار را با استفاده از فرایندها؛ به‌عنوان عنصر اصلی، تعریف کنند.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر