e‌BPM

طراحی مدل کسب‌وکار

محور کلیه فعالیت‌های مجموعه eBPM، فرایندهای کسب‌و‌کار می‌باشد ولیکن دستیابی به اهداف فرایندی نیازمند تعریف دقیق ارزش‌ها و تدوین استراتژی‌های مورد نظر سازمان می‌باشد. باتوجه به اهمیت بالای این موضوع، تعریف چشم‌انداز و استراتژی[۱]به‌عنوان اولین طبقه فرایند[۲] در بخش فرایندهای عملیاتی[۳] یا فعالیت‌های اصلی[۴] در مدل‌ مرجع PCF) APQC) تعریف شده است. همچنین در مدل مرجع  Solution Composer این موضوع به عنوان یکی از  گروه فرایندهای، طبقه فرایند تحلیلی[۵]در بخش فرایندهای پشتیبانی و مدیریتی [۶] یا فعالیت‌های پشتیبانی[۷] تعریف شده است.

یکی از روش‌های مدون تعریف و تدوین چشم انداز و استراتژی استفاده از مدل‌های کسب‌وکار می‌باشد. بوم مدل کسب‌و‌کار کانواس در واقع یکی از انواع مختلف مدل کسب‌وکار (‎ (Business Mod بوده که امکان توصیف، طراحی و خلق مدل کسب‌وکار را فراهم نموده و آن ‌را به چالش کشیده و بهبود می‌دهد. بوم مدل کسب و کار کانواس از ۹ بخش تشکیل شده‌ است که با ورود اطلاعات کسب‌و‌کار در این ۹ حوزه، می‌توان اقدام به خلق ایده و استراتژی‌های جدید برای کسب وکار نمود.

 

بخش عنوان بخش معادل فارسی
۱  Value Proposition ارزش ایجاد شده در کسب‌و‌کار
۲ Customer Segments بخش‌بندی مشتریان
۳ Channels کانال‌هایی دسترسی به مشتریان
۴ Customer Relationships نحوه ارتباط با مشتریان
۵ Revenue Streams جریان درآمد در کسب‌وکار
۶ Key Resources منابع کلیدی تشکیل کسب‌وکار
۷ Key Activities فعالیت‌های کلیدی کسب و کار
۸ Key Partners شرکای اصلی و کلیدی کسب و کار
۹ Cost Structure ساختار هزینه‌ کسب‌وکار

 

فیلم ذیل نمایش‌گر بخش‌های بوم مدل کسب‌وکار می‌باشد:

 

یکی از خدماتی که مجموعه eBPM به منظور توسعه و بهبود کسب‌‏وکار ارائه می‏‌نماید طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار با تمرکز بر بوم کسب‎وکار کانواس می‎باشد.


[۱] Develop vision and strategy

[۲] Process Category

[۳] Operating process

[۴] Primary activity

[۵] Analytics

[۶] Enterprise Management and Support

[۷] Supportive activity