e‌BPM

طراحی مدل کسب‌وکار

محور کلیه فعالیت‌های مجموعه eBPM، فرایندهای کسب‌و‌کار می‌باشد ولیکن دستیابی به اهداف فرایندی نیازمند تعریف دقیق ارزش‌ها و تدوین استراتژی‌های مورد نظر سازمان می‌باشد. باتوجه به اهمیت بالای این موضوع، تعریف چشم‌انداز و استراتژی[۱]به‌عنوان اولین طبقه فرایند[۲] در بخش فرایندهای عملیاتی[۳] یا فعالیت‌های اصلی[۴] در مدل‌ مرجع PCF) APQC) تعریف شده است. همچنین در مدل مرجع  Solution Composer این موضوع به عنوان یکی از  گروه فرایندهای، طبقه فرایند تحلیلی[۵]در بخش فرایندهای پشتیبانی و مدیریتی [۶] یا فعالیت‌های پشتیبانی[۷] تعریف شده است.

یکی از روش‌های مدون تعریف و تدوین چشم انداز و استراتژی استفاده از مدل‌های کسب‌وکار می‌باشد. بوم مدل کسب‌و‌کار کانواس در واقع یکی از انواع مختلف مدل کسب‌وکار (‎ (Business Mod بوده که امکان توصیف، طراحی و خلق مدل کسب‌وکار را فراهم نموده و آن ‌را به چالش کشیده و بهبود می‌دهد. بوم مدل کسب و کار کانواس از ۹ بخش تشکیل شده‌ است که با ورود اطلاعات کسب‌و‌کار در این ۹ حوزه، می‌توان اقدام به خلق ایده و استراتژی‌های جدید برای کسب وکار نمود.

 

بخشعنوان بخشمعادل فارسی
۱ Value Propositionارزش ایجاد شده در کسب‌و‌کار
۲Customer Segmentsبخش‌بندی مشتریان
۳Channelsکانال‌هایی دسترسی به مشتریان
۴Customer Relationshipsنحوه ارتباط با مشتریان
۵Revenue Streamsجریان درآمد در کسب‌وکار
۶Key Resourcesمنابع کلیدی تشکیل کسب‌وکار
۷Key Activitiesفعالیت‌های کلیدی کسب و کار
۸Key Partnersشرکای اصلی و کلیدی کسب و کار
۹Cost Structureساختار هزینه‌ کسب‌وکار

 

فیلم ذیل نمایش‌گر بخش‌های بوم مدل کسب‌وکار می‌باشد:

 

یکی از خدماتی که مجموعه eBPM به منظور توسعه و بهبود کسب‌‏وکار ارائه می‏‌نماید طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار با تمرکز بر بوم کسب‎وکار کانواس می‎باشد.


[۱] Develop vision and strategy

[۲] Process Category

[۳] Operating process

[۴] Primary activity

[۵] Analytics

[۶] Enterprise Management and Support

[۷] Supportive activity