لوگوی سایت ebpm

يكي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان‌ها در دوره كنوني مكانيزه نمودن فرآيندها و بالا بردن بهره‌وري انجام كارها از اين طريق مي‌باشد. با توجه به تنوع در كميت و كيفيت نرم‌افزارهاي اتوماسيون، زيرسيستم‌ها و BPMS هاي موجود در بازار، يكي از اموري كه تبعات مخربي در بلند مدت براي سازمان‌ها در پي خواهد داشت انتخاب و استفاده از نرم‌افزار نامناسب و بي‌كيفيت مي‌باشد. مجموعه eBPM‌ با توجه به تجربه گسترده در زمينه خريد نرم‌افزار و زيرسيستم‌ براي سازمان‌ها و شركت‌هاي متعدد و آشنايي با زيرسيستم‌ها و نرم‌افزارهاي موجود در بازار، برآن است تا با ارائه خدمات مشاوره‌اي در اين زمينه، مديران و كارشناسان فعال در اين حوزه را راهنمايي و هدايت نمايد تا از اتلاف زمان و هزينه آن‌ها و همچنين تبعات گسترده استفاده از سيستم‌هاي غيركارآمد جلوگيري نمايد.

از تجربیات موفق این مجموعه در زمینه مشاوره خريد نرم افزار و زيرسيستم‌ می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود.