جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

eBPM برای رشد کسب و کار شما برنامه دارد . .

شرکت پیشگامان تعالی کسب‌وکار به عنوان مشاور در حوزه آموزش، تحلیل، بهبود و اتوماسیون فرآیندهای کسب‌وکار با تجربه‌ای بالغ بر ۱۰ سال فعالیت تخصصی در حوزه تحلیل کسب‌وکار با رویکرد مدیریت فرآیندها، همواره تلاش خود را در راستای ایجاد اعتماد و اطمینان برای مخاطبین و کارفرمایان محترم به منظور ایجاد فضایی دوستانه و البته حرفه‌ای در راستای پیشبرد اهداف ایشان مبذول داشته است.

تدریس تخصصی

دوره های ترجمه شده

مقاله های علمی

تصویر دوره آموزشی