e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت هجدهم)

مطلب این هفته را با تبریک سال جدید و آرزوی داشتن سالی پربرکت و سرشار از موفقیت آغاز می‌کنیم. تا قسمت هفدهم به معرفی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شد. از این هفته مطالب خود را به بررسی و معرفی مقالات علمی منتشرشده مرتبط با عوامل موفقیت مدیریت فرایند کسب‌وکار  اختصاص خواهیم داد.

اولین مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۲ میلادی، توسط پارکز (Parkes) ارائه شد به تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و بر اساس مطالعه موردی پرداخته شده بود. پارکز در مقاله‌ی خود، ۳ عامل موفقیت که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، به ترتیب ذیل معرفی کرده است:

  • تعهد مدیریت ارشد
  • ارتباطات
  • مشارکت کاربران نهایی. (Parkes, 2002)

در مقاله‌ای که توسط همر (Hammer) ارائه شد، متدها و تکنیک‌هایی که در آغاز پروژه BPM باعث موفقیت این راه‌حل می‌شوند، معرفی شد. این عوامل عبارتند از: شناسایی فرایندها، معرفی مالک فرایند، بهبود فرایندهای کسب‌وکار. (Hammer, 2003)

در سال ۱۹۹۳ پژوهشی توسط همر و چمپی در مورد عوامل مهم در موفقیت پروژه‌های BPM به چاپ رسید و طراحی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در تعامل با تغییرات تکاملی و انقلابی فرایندها را معرفی کرد. (Hammer & M. Champy, 1993)

مطالب هفته‌های آتی را به بررسی مقالات منتشرشده مرتبط با پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار اختصاص خواهیم داد.

منابع:

  • Hammer, M., and Champy, J., (1994), “REENGINEERING THE CORPORATION”, Barcelona, Spain, parramon
  • Hammer, M., (2003), Business Process in financial services, [Online] Available at: http://www.microsoft.com.industry/financialservices/process.mspx
  • Parkes. A., (2002), Critical success factors in workflow implementation, ۶th Pacific Asia Conference on Information System (PACIS), pp. 363-380

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر