e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت نوزدهم)

در ادامه‌ی سری جدید مطالب، با بررسی مقالات منتشرشده در حوزه‌‌ی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار؛ سه مقاله‌ی دیگر را در مطلب این هفته بررسی و ارایه می‌نماییم.

بر اساس پژوهشی که توسط من‌ساه (Mensah) و همکارش در سال ۱۹۹۹ صورت گرفته، نبود پشتیبانی مدیریت‌ارشد به عنوان عاملی برای شکست پروژ‌ه‌ها معرفی شده است. در بخش مدل‌کردن فرایندها، پشتیبانی رهبری و مدیران ارشد به عنوان عامل کلیدی موفقیت شناخته شده است. طبق نظر افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند، پشتیبانی مدیر ارشد فعال از طریق تعهد، درک اهداف نهایی، توجه از ابتدا، فهم اهداف، ایجاد تشویق، تعهد طولانی‌تر از طریق سرمایه‌گذاری، تلاش و ضمانت و پشتیبانی به عنوان مقیاسی برای سنجش مدیریت بهتر پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. (Ewusi-Mensah & Przasynyski, 1999)

در پژوهش دیگری که توسط راملر (Rummler) و برنچ (Branch) در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته، ۱۲ عامل کلیدی موفقیت برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها در پیاده‌سازی موفق BPM شناسایی شده است. جدول ذیل عوامل استخراج‌شده در این پژوهش را به همراه تعاریف آن‌ها آورده است.

جدول: عوامل موفقیت در پیاده‌سازی BPM (Rummler, 2004)

ردیف عوامل کلیدی موفقیت

تعریف

۱ هم‌سویی با استراتژی فرایندهای کسب‌وکار مستقیماً با استراتژی سازمان و عوامل کلیدی موفقیت در ارتباط است.
۲ خط‌مشی کل‌نگر فرایندهای کسب‌وکار تشکیلات اقتصادی، پیش از آغاز ارتقاء و بهبود، کاملاً مشخص و تعریف شده‌اند.
۳ آگاهی مدیریت و کارکنان از فرایندها بازیگران کلیدی سازمان نقش مدیریت فرایندها را در بهبود عملکرد سازمان به خوبی درک کرده‌اند.
۴ اولویت‌گذاری جهت بهبود تلاش جهت بهبود فرایندهای ناکارآمد برای دستیابی به فرایندهای به روز و در ارتباط با بروندادهای جاری سازمان همواره در اولویت قرار دارد.
۵ متدولوژی بهبود فرایند تیم‌های مدیریت فرایندها از یک رویکرد استاندارد برای هدایت، تحلیل و طراحی فرایندها استفاده کنند.
۶ اندازه‌گیری فرایند اجرای فرایند در سطوح مختلف فردی، فرایندی و تشکیلات اقتصادی مورد اندازه‌گیری قرار داده شوند.
۷ تمرکز بر مشتری تلاش‌های مربوط به تجزیه و تحلیل و طراحی فرایندها بر ایجاد ارزش برای مشتری متمرکز باشد.
۸ مدیریت فرایند مالکین فرایند، اندازه‌گیری‌های فرایند را بررسی می‌کنند و تلاش‌های مربوط به ارتقاء و بهبود را بر مبنای منطقی ادامه دهند.
۹ سیستم‌ها و تکنولوژی اطلاعاتی فرایندها ارباب (Master) و سیستم‌های اطلاعاتی خادم (Servants) هستند. به عبارتی دیگر سیستم‌های و تکنولوژی اطلاعاتی بر اساس فرایندها و نیاز آن‌ها طراحی شده‌اند.
۱۰ مدیریت تغییر وقتی تغییرات فرایند مشخص و ارائه می‌شوند، فرایند و بروندادهای فرهنگی به طور موثری تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
۱۱ برنامه‌های کاربردی فرایند باید دید در فضای سازمان مورد نظر کدام بخش‌ها با پیاده‌سازی BPM بهتر می‌توانند، فعالیت داشته و عملکرد بهتری خواهند داشت.

پس از شناسایی عوامل فوق‌، شرکت‌های مختلف در صنایع متفاوت (بیمه، انرژی، سلامت، تولید، خدمات حرفه‌ای و غیره) از نظر آمادگی برای پیاده‌سازی BPM مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بدست‌‌آمده نشان داد که میانگین آمادگی در شرکت‌های مختلف کمی بیش از متوسط است. البته میزان آمادگی در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت بود. به عنوان مثال در صنعت انرژی پایین‌ترین آمادگی و در صنعت بیمه بالاترین آمادگی بدست آمد.

در مطالب هفته‌های آتی به بررسی عوامل استخراج‌شده توسط محققان دیگر پرداخته خواهد شد.

منابع:

 

  • ۱- Ewusi-Mensah, K., Przasnyski, Z., (1999), Factors Contributing to the abandonment of information systems development projects, Journal of Information Technology, Vol. 9, p.p. 185-201
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر