e‌BPM

عوامل کلیدی موفقیت در BPM

عوامل کلیدی موفقیت در BPM از نظر دکتر پارکز

سیستم‌های گردش‌کار مزایای بالقوه‌ای را برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. با این حال، برای دستیابی به این مزایا، پیاده‌سازی گردش‌کار باید موفق باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی متغیرهایی است که می‌توانند در اجرای موفق گردش‌کار موثر باشند، هست. متغیرها از طریق بررسی ادبیات موضوع بیان می‌شوند، سپس برای افزایش درک آن مطالعه موردی  انجام گرفته است. در این تحقیق یافته‌های مطالعات موردی گزارش شده است.

 

 

شما می‌توانید اصل مقاله را از اینجا دانلود نمایید.

 

 

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر