e‌BPM

معماری فرایند کسب و کار (Business Process Architecture)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


بسیاری از متخصصان فرایند معتقدند که این واژه با “معماری کسب‌وکار” مترادف است. اما تئوری‌پردازان فرایند کسب‌وکار معمولا به نقش کلیدی فرایند در تعریف اهداف کلی سازمان تاکید دارند. در حقیقت اکثر متخصصین فرایند، سیستم‌ها و سازمان‌ها را به‌مثابه یک فرایند بزرگ درنظرمی‌گیرند که ورودی‌ها را تبدیل به خروجی می‌کند. آنها معمولا سازمان را به یک یا چند زنجیره ارزش؛ و زنجیره ارزش را به چند فرایند کسب‌وکار بزرگ تقسیم می‌نمایند. این تقسیم‌بندی تا چندین مرحله و رسیدن به فعالیت‌ها و وظایف سازمانی ادامه دارد. آنها پس از ایجاد خروجی‌های کلیدی و زنجیره‌های ارزش، اقدام به تعریف ذینفعان، ارزش‌های پیشنهادی، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، طرح مدیریت فرایندها و تمامی ابزارها و روش‌هایی که مدیران برای دستیابی به عملکرد مطلوب سازمان به آنها نیاز دارند، می‌کنند. فرض بر این است که فناوری اطلاعات، ظرفیت خود را به‌منظور پشتیبانی از معماری فرایند کسب‌وکار سازمان به خدمت می‌گیرد.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر