e‌BPM

چرخه تحول فرایند کسب و کار (Business Process Change Cycle)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


تعریف چرخه تحول فرایند کسب‌وکار (Business Process Change Cycle)

یک توصیف عمومی از چرخه حیات فرایند کسب‌وکار است. شرکت‌ها به تغییرات محیط کسب‌وکار خود ازطریق ایجاد تغییر در اهداف و استراتژی‌های خود پاسخ می‌دهند. این تغییرات هم به نوبه خود باعث ایجاد تغییر در فرایندها می‌شوند. در موارد شدید، یک فرایند می‌بایست کنار گذاشته شده و یک فرایند جدید جایگزین آن گردد. در اکثر مواقع، فرایندهای موجود به‌منظور سازگاری با اهداف و استراتژی‌ها، بازطراحی می‌شوند یا به‌تدریج بهبود داده می‌شوند. تغییرات محیطی ادامه دارد و این چرخه منجر به تلاش مستمر برای بازطراحی و بهبود فرایند کسب‌وکار می‌شود.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر