e‌BPM

چرخه حیات فرایند کسب و کار (Business Process Lifecycle)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


متخصصان حوزه فرایند بیش از یک چرخه حیات برای فرایند درنظر می‌گیرند. بزرگترین چرخه حیات فرایند از زمان ایجاد فرایند آغاز شده و در ادامه به توصیف گام‌های آن و سپس بهبود فرایند می‌پردازد. چرخه حیات فرایند با خاتمه گام‌های بهبودیافته فرایند، اتمام می‌یابد.

چرخه حیات کوچکتر فرایند مربوط می‌شود به روشی که در آن فرآیند، یک کلاس خاصی از ورودی را مدیریت می کند.

چرخه حیات کوچکتر فرایند در این سطح، معمولا به یک نمونه از فرایند مربوط می‌شود.

نمودار جریان ارزش به توصیف چرخه حیات فرایند می‌پردازد.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر