e‌BPM

۴ـ چگونه نمودارهای استخوان ماهی (Fish Bone Diagram) بسازیم؟

نمودار استخوان ماهی (Fish bone Diagram) به نام های متعددی از قبیل نمودار ایشیکاوا، نمودار علت و معلولی، استخوان ماهی، اسکلت ماهی و چند نام دیگر شناخته شده است. این تکنیک توسط پرفسور ایشیکاوای ژاپنی از دانشگاه توکیو ابداع و طراحی شده و به مرور جایگاه خاصی در بین مدیران و اهالی تفکر پیدا کرده است. به منظور آشنایی بیشتر با این نمودار کلیپ زیر را مشاهده نمایید.

۱ نظر