e‌BPM

۴ـ چگونه نمودارهای استخوان ماهی (Fish Bone Diagram) بسازیم؟

نمودار استخوان ماهي (Fish bone Diagram) به نام هاي متعددی از قبيل نمودار ايشيکاوا، نمودار علت و معلولی، استخوان ماهی، اسکلت ماهی و چند نام ديگر شناخته شده است. اين تکنيک توسط پرفسور ايشيکاوای ژاپنی از دانشگاه توکيو ابداع و طراحی شده و به مرور جايگاه خاصی در بين مديران و اهالی تفکر پيدا کرده است. به منظور آشنایی بیشتر با این نمودار کلیپ زیر را مشاهده نمایید.

1 نظر