e‌BPM

چه محرکی باعث ایجاد علاقه در سازمان شما برای انجام کارهای مربوط به فرایند می شود؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ‌های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


چه محرکی باعث ایجاد علاقه در سازمان شما برای انجام کارهای مربوط به فرایند می‌شود؟

 

• نیاز به ذخیره پول ازطریق کاهش هزینه‌ها و/یا بهبود بهره‌وری ۵۳%

• نیاز به بهبود محصولات موجود، خلق محصولات جدید یا ورود به خط جدید کسب‌وکار برای باقی‌ماندن در رقابت ۲۸%

• ادغام با شرکتی دیگر یا کسب مالکیت یک شرکت دیگر ۷%

• مدیریت ریسک کسب‌وکار و دولتی ۲۱%

• نیاز به بهود رضایت مشتری برای باقی‌ماندن در رقابت ۴۲%

• نیاز به بهبود هماهنگی مدیریت یا پاسخگویی سازمانی ۳۶%

• نیاز به بهبود مدیریت منابع فناوری اطلاعات (برنامه‌های کاربردی ERP) ۲۶%

• نیاز به کاهش مقاومت فرهنگی درمقابل تغییرات روندها ۱۵%

• سایر ۸%

 

 

توجه: باتوجه به ایتکه مصاحبه‌شوندگان اجازه پاسخ به چند گزینه را داشتند، لذا مجموع درصدها از ۱۰۰ درصد بیشتر است.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر