e‌BPM

برون سپاری فرایند کسب و کار (Business Process Outsourcing)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


برون‌سپاری(Outsourcing) فرایند کسب و کار

بسیاری از شرکت‌ها فرایندهای کسب‌وکار خود را به شرکت‌های دیگر به‌منظور مدیریت و اجرا ارجاع می‌دهند. تعداد کمی از شرکت‌هایی که برون‌سپاری فرایند‌ها را انجام نمی‌دهند، با توجه به موقعیت منحصر به فردی که در بازار دارند معتقد هستند که کارشناسان شرکت‌های پذیرنده برون‌‌سپاری به اندازه کافی به مدل کسب‌وکار آنها برای پاسخ به تغییرات شرایط بازار نزدیک نیستند.

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر