e‌BPM

سر فصل‌های کارگاه آموزشی سطح پیشرفته bizagi

  سرفصل‌ آموزشی دوره

 سطح پیشرفته

  • اجرای فعالیت از طریق ایمیل (Email Intdgration)
  • اتصال به پایگاه‌های داده خرجی (Virtual , Replicate)
  • استفاده از Policy
  • مباحث تکمیلی در Expression نویسی
  • ویجت نویسی
  • شخصی‌سازی برای ذی‌نفعان (Staleeholders)
  • استفاده از API در سایر سامانه‌ها

۱ نظر