e‌BPM

DMN – استاندارد مدل سازی تصمیم

استاندارد(DMN (Decision Model and Notation یا استاندارد مدل‌سازی تصمیم، توسط OMG group منتشر شده است. این یک رویکرد استاندارد برای توصیف و مدل‌سازی تصمیمات قابل تکرار در سازمان‌ها می‌باشد، تا اطمینان حاصل شود که مدل‌های تصمیم‌گیری در بین سازمان‌ها قابل جابجایی و توسعه هستند.

استاندارد DMN صنعت را به یک نشانه مدل‌سازی برای تصمیم‌هایی که مدیریت تصمیم و قوانین کسب و‌کار را پشتیبانی می‌کند، مجهز می‌نماید. این نمادها طراحی شده‌اند تا توسط کسب‌وکارها و کاربران فناوری اطلاعات به طور یکسان قابل خواندن و فهم باشند. این استاندارد، گروه‌ها را قادر می‌سازد به طور موثر در تعریف یک مدل تصمیم‌گیری همکاری کنند:

  • افراد کسب‌وکار که تصمیمات را مدیریت و نظارت می‌کنند.
  • تحلیلگران کسب‌و‌کار یا تحلیلگران عملکردی که الزامات تصمیم اولیه را مستند می‌کنند و مدل تصمیم‌گیری دقیق و منطق تصمیم‌گیری را مشخص می‌کنند.
  • توسعه‌دهندگان فنی اتوماسیون که تصمیم‌گیر در توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری هستند.

متن استاندارد را می‌توانید اینجا دانلود نمایید.

استاندارد DMN می‌تواند به طور مؤثری مستقل استفاده شود اما این نیز مکمل استانداردهای BPMN و CMMN است. BPMN نوع خاصی از فعالیت را تعریف می‌کند،  Business Rule Task، که “مکانیزمی برای فرایند بوجود می‌آورد که ورودی به یک موتور قوانین تجاری فراهم می‌کند و خروجی محاسباتی را که موتور کسب و‌کار می تواند ارائه دهد، فراهم می‌کند” این استاندارد، برای نشان دادن جایی که در فرایند BPMN تصمیم گیری تعریف شده  باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

می‌توانید دوره آموزشی مدل‌سازی تصمیم و فرایند کسب‌وکار (BPMN Meets DMN) را از این قسمت خریداری نمایید.

۱ نظر