e‌BPM

تمرکز کلی سازمان خود را در این زمان چگونه توصیف می کنید؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ‌های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


تمرکز کلی سازمان خودا را در این زمان چگونه توصیف می‌کنید؟

 

• تمرکز بر بهبود فرایندهای یک سطح خاص اداری ۲۸%

• تمرکز بر خودکارسازی فرایندهای کل بنگاه یا بخشی از آن ۳۴%

• تمرکز بر بهبود تدریجی فرایندهای موجود ۳۵%

• تمرکز بر بازطراحی فرایندهای بنگاه ۱۸%

• تمرکز بر تعریف معماری فراید بنگاه یا سیستم اندازه‌گیری فرایند ۱۵%

• تمرکز بر تعریف یک سیستم مدیریت فرایند بنگاه ۲۶%

• عدم تمرکز بر فرایند ۹%

توجه: باتوجه به اینکه مصاحبه‌شوندگان اجازه پاسخ به یک یا دو گزینه را داشتند، لذا مجموع درصدها از ۱۰۰ درصد بیشتر است.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر