e‌BPM

کدام‌ یک از ابتکارات فرایند کسب و کار در سال ۲۰۱۷ در سازمان شما جریان است؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ‌های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


کدام‌یک از ابتکارات فرایند کسب‌وکار در سال ۲۰۱۷ در سازمان شما جریان است؟

• توسعه یک معماری فرایند بنگاه ۳۹%
• توسعه یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد فرایند بنگاه۲۴%
• ایجاد هماهنگی میان تلاش‌های تغییر فرایند بنگاه ۲۹%
• ایجاد هماهنگی میان تلاش‌های مدیریت فرایند بنگاه ۲۹%
• یادگیری مدیر فرایند ۲۰%
• کارت امتیازی متوازن ۱۲%
• پروژه‌های بازطراحی فرایند اصلی ۳۸%
• پروژه‌های بازطراحی توسط چارچوب‌ها (ITIL و SCOR) ۹%
• پروژه‌های بهبود فرایند شش سیگما ۱۲%
• پروژه‌های خودکارسازی فرایند اصلی ۳۷%
• یادگیری تجزیه‌وتحلیل و بازطراحی فرایند (غیر از شش سیگما) ۲۵%
• یادگیری مدل‌سازی و بازطراحی فرایند شش سیگمای ناب ۱۵%
• سایر موارد ۱۵%

 

توجه: باتوجه به اینکه مصاحبه‌شوندگان اجازه پاسخ به چند گزینه را داشتند، لذا مجموع درصدها از ۱۰۰ درصد بیشتر است.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر