e‌BPM

توانایی (Capability)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


توانایی (Capability)

واژه توانایی اشاره به قابلیت‌های سازمان دارد. یک آشفتگی در میان متخصصان فرایند کسب‌و‌کار وجود دارد، بعضی آن را به عنوان یک مهارت یا دانش که توسط یک بخش از سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تعریف می‌نمایند در حالی که دیگران آن را به عنوان یک فعالیت تعریف می‌کنند که می‌تواند بخشی از فرایند کسب‌وکار باشد. در هر صورت، برای تعیین اینکه آیا یک قابلیت می‌تواند برای سازمان مفید واقع شود یا خیر، می‌بایست تجزیه و تحلیل فرایند صورت پذیرد انجام شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا این قابلیت مرتبط با فعالیت‌های ارزش آفرین برای مشتریان یا سایر سهامداران سازمان می‌باشد.

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر