e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت سی ‌و هشتم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

با توجه به مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت مشاره مدیریت لوجیکا و واحد هوشمند اکونومیست در اروپا (آمستردام) صورت گرفت، عوامل زیر را به عنوان فاکتورهای حیاتی ابتدایی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند:

  • گرایش به ایجاد فعالیت
  • سطح همت و پشتکار
  • رویکرد پروژه‌گرا به تغییرات فرایند
  • استفاده از فناوری اطلاعات
  • پذیرا و تمایل به بخش‌های خارجی
  • دسترسی به مهارت‌های حیاتی
  • استفاده از مهارت‌ها و تخصص‌های خارجی
  • ارزیابی عملکرد

در نهایت پس از تجزیه و تحلیل عوامل فوق، جدول (۱) به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار معرفی شده است.

جدول ۱: عوامل حیاتی موفقیت شناسایی‌شده توسط رزمن

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

  • Rosemann, M., (2012), The gap between interest and importance in the BPM community, in group ARIS BPM blog, [Online] Available at: https://www.ariscommunity.com/forums/aris-bpm-blog

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر