e‌BPM

مدیریت مورد (Case Management)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


مدیریت مورد (Case Management)

مدیریت مورد(case management) اصطلاحی است که از صنعت خدمات درمانی برگرفته شده است و به ایجاد مورد شخصی برای هر فرد اشاره می‌نماید. برای مثال در یک فرایند تایید حساب کاربری سه مرحله‌ای، هر مرحله باید به طرز مجزا برای هر شخص تنظیم گردد.
با نگاهی جامع‌تر مدیریت مورد به روش‌هایی برای مواجه با فرایند‌های کسب‌وکار اطلاق می‌شود که پیچیدگی خاص، پویایی و نیاز به تنظیم شدن برای هر شخص (شخصی‌سازی) در هنگام اجرای فرایند دارند. نرم‌افزار‌های طراحی شده برای توسعه مدیریت مورد به عنوان مدیریت انطباقی مورد (ACM) یا iBPM شناخته می‌شوند.

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر