e‌BPM

مدیریت تغییر (Change Management)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی می‌پردازد که در حوزه مدیریت فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر مورد استفاده قرار گرفته و یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار این حوزه  در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان متخصصان این حوزه تهیه شده است.


مدیریت تغییر (Change Management)

مدیریت تغییر یک پیکره کاربردی از دانش رد حوزه مدیریت می‌باشد که بر تسهیل تغییر در سازما‌ن‌های بزرگ تمرکز دارد. دو مکتب فکری اصلی در جامعه مدیریت تغییر وجود دارد، مکتب اول مربوط به آن دسته از افزادی است که رویکردشان ناشی از تفکرات «کاتر» است و دسته دوم افزادی هستند که تلاش‌های «هت» و «کریزی» را دنبال می‌کنند. غالب رویکردهای فرایند کسب‌وکار با مفاهیم اساسی مدیریت تغییر در ارتباط با مسائل کاربردیشان، ترکیب و ادغام می‌شوند. این حوزه بر ارتباط صادقانه با همه ذینفعان که مرتبا در حال تغییر هستند تاکید دارد تا بتوانند مقاومت در برابر تغییر و پذیرش آن را به حداقل برسانند.

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر