e‌BPM

فرایند مطلوب (Could-Be Process)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


فرایند وضع موجود، فرایندی است که هم اکنون در حال حاضر اجرا می‌باشد. شرح یکی از دو یا چند طرح جایگزین که به منظور بهبود مورد توجه قرار گرفته است در بعضی موارد می‌تواند تبدیل به فرایند شود. یک فرایند جایگزین که می‌تواند، وضع مطلوب نهایی را به منظور ایجاد تغییر در سازمان انتخاب شود، فرایند مطلوب گویند. 

اضافه کردن نظر