e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت سی ‌و نهم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

راوستین و جانسن (Jansen S.) در سال ۲۰۱۲ در شهر کالیفرنیا، درباره عوامل موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار تحقیقی انجام دادند و عواملی حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی BPM را در قالب ۱۵ عامل ذیل معرفی کردند: (Ravesteyn and Jansen, 2012)

 • مهارت و تجربه در زمینه‌ی مدیریت پروژه
 • تجربه در زمینه مدیریت تغییر
 • درک مفهوم مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • فاز طراحی مناسب و خوب (مدل‌سازی)
 • فهم فرایندهای سازمان
 • استفاده از «بهترین» استانداردها و تکنیک‌های مدل‌سازی
 • فهم وابستگی‌ها و یکپارچگی منابع داده
 • حفظ و نگهداری و کنترل کیفیت خوب و مناسب مدل‌های فرایند
 • فهم درست ارتباط بین فرایندها و داده‌ها
 • درک درست توسعه سرویس وب و استفاده درست از آن
 • استفاده از افراد مناسب در پروژه
 • داشتن مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد و اندازه‌گیری تغییر
 • اطمینان از اینکه مدیریت فرایند کسب‌وکار بخشی از تلاش در جهت بهبود مسمتر می‌باشد.
 • معماری اطلاعات
 • معماری فرایند

در تحقیقی که توسط واسانا باندارا (Wasana Bandara)، احمد علی‌بابایی (Ahmad Alibabaei)، و محمد اقدسی (Mohammad Aghdasi) پیرامون شناسایی عوامل موفقیت در سال ۲۰۱۲ انجام شده است، چارچوبی برای پیاده‌سازی موفق ارائه شده است. در این چارچوب علاوه بر عامل، زیرعامل هم معرفی شده است و راه‌های اجرایی در پیاده‌سازی موفق نیز همانند شکل (۱) ذکر گردیده است. (Bandara et al, 2012)

شکل ۱: عوامل و زیرعوامل شناسایی‌شده برای موفقیت BPM

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

 • Bandara, W., Alibabaei, A., Aghdasi, M., (2010), Means of achieving business process management success factors, Athens university of economics and business

مسعود نیارجی

مسعود نیارجی

مسعود نیارجی هستم. کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و کارشناس فرایندهای کسب‌وکار در گروه eBPM. ایمیل:masoud@ebpm.ir تلگرام: fratelllllo@

اضافه کردن نظر