e‌BPM

BPMS Process Maker

نرم‌افزار پروسس‌میکر متعلق به شرکت Colosa   می‌باشد. این نرم‌افزار یک ‌BPMS متن باز بوده و از شعار گردش کار ساده استفاده می‌کند.

ویژگی های پایه پروسس میکر به شرح زیر است

  1. متن باز بودن
  2. پشتیبانی از استاندارد BPMN2
  3. عدم وابستگی به مرورگر خاص
  4. تولید انوع گزارشات و نمودار های مدیریتی

برای دانلود اینجا کلیک نمایید.

۱ نظر