e‌BPM

سیستم های مدیریت تصمیم (DMS)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


سیستم مدیریت تصمیم (DMS) یا (Decision Management Systems)

این اصطلاح به سرعت در حال جایگزینی با اصطلاح قوانین کسب‌وکار که یک اصطلاح محبوب برای توصیف چگونگی تصمیم‌گیری در یک فرایند کسب‌وکار است، می‌باشد. گروه مدیریت اشیاء (OMG) که وظیفه تدوین استانداردهای حوزه فناوری را برعهده دارد، هم‌اکنون در حال کار بر روی استانداردها و مشخصات DMS است.

اضافه کردن نظر