e‌BPM

یکپارچه‌سازی نرم‌افزار‌های سازمانی (Enterprise Application Integration)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


یکپارچه‌سازی نرم‌افزار‌های سازمانی (Enterprise Application Integration)

همان‌گونه که شرکت‌ها در پی یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی خود با یکدیگر و ایجاد پرتال‌های یکپارچه هستند، توانایی برقراری ارتباط بین اطلاعات نرم‌افزارهای سازمانی، یک امر ضروری و حیاتی می‌باشد. امروزه EAI معمولا از طریق اینترنت با استاندارد XML و یا در فرایند با ابزار BPMS مدیریت می‌شود

اضافه کردن نظر