e‌BPM

حضور مدیرعامل گروه eBPM جناب آقای مهندس حقیقت در برنامه تلوزیونی وقت کار

تا به امروز برنامه‌های متعددی در زمینه کسب‌و‌کار از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده اما هیچگاه برنامه‌ای جامع به طور جامع و منظم در ساعت‌های طلایی پخشِ شبانه به روی آنتن نرفته بود. با توجه به این خلاء، شبکه ایران‌کالا برآن شد در راستای اهداف و ماموریت‌های محوله، برنامه‌ای جامع در زمینه کسب و کار طراحی و تولید نماید تا از این طریق به بخش عمده‌ای از نیازهای شغلی مخاطبان پاسخ داده شود.
مهندس حقیقت مدیرعامل گروه آموزش و مشاوره eBPM با حضور در برنامه وقت کار به شرح فعالیت‌های گروه در حوزه مشاوره و مدیریت فرایند پرداختند.

اضافه کردن نظر