e‌BPM

معرفی شاخص (زیرعامل) مهم در فرایند پیاده سازی BPMS (قسمت چهل و ششم)

همانطور که در پست‌های شماره ۴۴ و ۴۵ گذشت، عوامل مهم در پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار معرفی شد. حال در مطلب این هفته به بررسی زیرعوامل معرفی‌شده پرداخته خواهد شد.

در کنار تمامی عوامل، زیرفاکتور (زیرعامل، شاخص) هایی نیز به منظور بررسی دقیق‌تر و صحیح‌تر موضوع معرفی شده‌اند. این شاخص‌ها به همراه تعریفی مختصر از آن‌ها عبارتند از:

 • استراتژی:
  1. تعریف دقیق اهداف و استراتژی پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار
  2. همراستایی استراتژیک فرایندهای کسب‌وکار با استراتژی سازمان:

               فرایندهای کسب‌وکار مستقیماً با استراتژی سازمان و عوامل کلیدی موفقیت در ارتباط است. برای دست‌یابی به موفقیت بلندمدت و بهبود عملکرد، مدیریت فرایند کسب‌وکار باید همسو و مرتبط با استراتژی سازمان باشد. موفق‌ترین مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریتی است که علاوه بر اینکه منطبق با استراتژی سازمان باشد، کسب‌وکار سازمان را منطبق با مشتری و نیازهای مشتری قرار داده و مشتری را کانون توجه فرایندهای کسب‌وکار قرار دهد.

 • رهبری:
  1. تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد:

               علاوه بر نقش کلیدی پشتیبانی مدیریت ارشد، مشارکت فعال و روزانه آن‌ها با مدیران فرایند نیز اهمیت بسزایی برخوردار است. رهبری از سطح بالای سازمان (جوران و گادفری، ۲۰۰۰) و پشتیبانی مدیریت ارشد و سهامدارن اصلی (بالزارووا و همکاران، ۲۰۰۴) کلید موفقیت در اجرای فرایند هستند.

                 2. تخصیص زمان و منابع کافی

 • فرهنگ سازمانی:
  1. واگذاری اختیارات
  2. ایجاد آمادگی و پذیرش سازمانی برای تغییرات در مدیران و کارکنان:

               در این عامل، آمادگی سازمانی از ابعاد ساختاری، مدیریتی، انسانی، فنی، زیرساختی، و فرهنگی بررسی‌شده و مشکلات و مخاطرات احتمالی در جریان استقرار و پیاده‌سازی سیستم شناسایی می‌شود. معیار آمادگی سازمانی را سطح تناسب بین فرایندهای کسب‌وکار موجود در ارتباط با نوآوری و میزان پذیرش شرکت تعریف کرده است. سطح تناسب فضایی را توصیف می‌کند که در آن فرایندهای کسب‌وکار و نوآوری فناوری اطلاعات برای جایگزین‌شدن به جای یکدیگر با هم سازگار می‌باشند.

 1. آگاهی مدیریت و کارکنان از مفهوم و اهمیت فرایندها:

بازیگران کلیدی سازمان نقش مدیریت فرایندها را در بهبود عملکرد سازمان درک کرده‌اند.

 • معماری فرایند:
  1. شناسایی و درک فرایندهای کلیدی کسب‌وکار:

                 درک فرایندهای جاری و انتخاب این‌که کدام فرایندها روی نتایج مطلوب تاثیر می‌گذارند. (انتخاب فرایندهای اصلی سازمان)

                  2. تعیین صاحبان فرایند به منظور نظارت بر عملکرد فرایند:

                 بارزترین تفاوت سازمان‌های سنتی و نوین صاحبان فرایند می‌باشد. پس از شناسایی تمامی مراحل فرایند کسب‌وکار، شخصی به عنوان مسئول آن فرایند شناخته می‌شود.  مالک فرایند وظیفه بررسی عملکرد و بهبود مستمر فرایند را به عهده دارد.  انتصاب این اشخاص، میزان تعهد پرسنل به مدیریت فرایند کسب‌وکار را افزایش می‌دهد.

                 3. طراحی نقشه فرایند (تعیین ورودی و خروجی‌های کلیدی هر فرایند)

 • معماری اطلاعات:
  1. یکپارچگی و وابستگی منابع داده
  2. تعیین تعاملات اطلاعاتی بین سازمانی

 

Bulb iconمطالعه این مطلب نیز مفید است

بهترین اقدامات برای تحلیل و بهبود فرایند کسب و کار شما

 

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر