e‌BPM

عقد تفاهم همکاری گروه آموزشی و مشاوره مدیریت ebpm با مکتب تغییر چیتگرها

گروه آموزشی و مشاوره مدیریت ebpm در راستای رسالت خود برای ایجاد تغییر مثبت در سطح مدیران کشور با عقد تفاهم‌نامه هم‌کاری با مکتب تغییر چیتگرها برای هم‌افزایی هرچه بیشتر فعالیت‌های در حوزه مدیریت گامی دیگر برداشته‌ است.

این همکاری در بخش‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فروش محصولات خواهد بود.

اضافه کردن نظر