e‌BPM

معرفی روش پژوهش در معرفی عوامل موثر پیاده سازی BPMS (قسمت چهل و هشتم)

مطالب هفته‌های گذشته پیرامون مرور ادبیات حوزه‌ی سیستم‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار سپری شد. در ادامه عوامل و زیرعوامل مهم در پیاده‌سازی BPMS بررسی شد. این هفته به روش‌های استفاده‌شده در این پژوهش پیرامون شناسایی عوامل موفقیت اشاره خواهد شد.

روش تحقیق در ادامه روش «کاربردی» است. زیرا از طرفی نتایج می‌توانند جنبه‌ی کاریردی داشته باشد و از طرفی تحقیق قصد ارزیابی وضعیت BPMS در مطالعه‌ی کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) را دارد. به بیان دیگر جنبه کاربردی این پژوهش نسبت به روش‌های دیگر (بنیادی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی) چیرگی دارد. لازم به ذکر است هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه است. از این رو، تحقیق کاریردی، پژوهشی است که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده است، به رفع نیازهای بشر کمک کند. (سرمد، بازرگان، و حجازی، ۱۳۸۵)

از طرف دیگر، روش تحقیق حاضر «پیمایشی» است. پیمایش عبارت است از جمع‌آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف، پیش‌بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می‌گیرد. تحقیقات پیمایشی انواع مختلفی دارد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات در یک مقطع زمانی جمع‌آوری شده است، بنایراین پیمایشی مقطعی است. روش پیمایشی به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی موضوع‌هایی که گروهی از مردم چه می‌دانند، چه فکر می‌کنند، یا چه کاری انجام می‌دهند؛ اجرا می‌شود. هدف این نوع روش توصیف، تبیین، و کشف روابط پدیده‌ها است. (دلاور، ۱۳۷۴) با توجه به مطالب فوق از آنجا که اطلاعات از طریق نظرسنجی از مدیران و کارشناسان گردآوری شده و پژوهشگر بدون دخل و تصرف، آن‌ها را گزارش می‌کند، روش تحقیق حاضر با روش پیمایشی مطابقت دارد.

همچنین می‌توان گفت این تحقیق از روش موردکاوانه نیز استفاده کرده است. زیرا این پژوهش در دانشگاه آزاد قزوین نیز بررسی شده است. تحقیق موردی یک تحقیق تجربی است که درباره‌ی پدیده‌ی کنونی یا زمان معاصر در چارچوب یا بستر زندگی واقعی پژوهش می‌کند. زمانی که مرزهای بین پدیده و بستر یا زمینه‌ی تحقیق به صورت روشن مشخص نیست و در آن شواهد متعددی وجود دارند که می‌توان به عنوان مدرک یا سند از آن‌ها استفاده نمود.

مراحل تحقیق فوق در نمودار ذیل نمایش داده شده است.

 

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر