e‌BPM

معرفی روش پژوهش در معرفی عوامل موثر پیاده‌سازی BPMS (قسمت چهل‌وهشتم)

مطالب هفته‌های گذشته پیرامون مرور ادبیات حوزه‌ی سیستم‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار سپری شد. در ادامه عوامل و زیرعوامل مهم در پیاده‌سازی BPMS بررسی شد. این هفته به روش‌های استفاده‌شده در این پژوهش پیرامون شناسایی عوامل موفقیت اشاره خواهد شد.

روش تحقيق در ادامه روش «كاربردي» است. زيرا از طرفي نتايج مي‌توانند جنبه‌ي كاريردي داشته باشد و از طرفي تحقيق قصد ارزيابي وضعيت BPMS در مطالعه‌ي کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامي قزوين) را دارد. به بيان ديگر جنبه كاربردي اين پژوهش نسبت به روش‌هاي ديگر (بنيادي، تحقيق و توسعه، تحقيقات ارزيابي و تحقيق عملي) چيرگي دارد. لازم به ذكر است هدف تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه است. از اين رو، تحقيق كاريردي، پژوهشي است كه با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده است، به رفع نيازهاي بشر كمك كند. (سرمد، بازرگان، و حجازي، 1385)

از طرف دیگر، روش تحقيق حاضر «پيمايشي» است. پيمايش عبارت است از جمع‌آوري اطلاعات كه با طرح و نقشه و به عنوان راهنماي عملي توصيف، پيش‌بيني و يا به منظور تجزيه و تحليل روابط برخي متغيرها صورت مي‌گيرد. تحقيقات پيمايشي انواع مختلفي دارد. با توجه به اينكه در تحقيق حاضر اطلاعات در يك مقطع زماني جمع‌آوري شده است، بنايراين پيمايشي مقطعي است. روش پيمايشي به منظور جمع‌آوري اطلاعات درباره‌ي موضوع‌هايي كه گروهي از مردم چه مي‌دانند، چه فكر مي‌كنند، يا چه كاري انجام مي‌دهند؛ اجرا مي‌شود. هدف اين نوع روش توصيف، تبيين، و كشف روابط پديده‌ها است. (دلاور، 1374) با توجه به مطالب فوق از آنجا كه اطلاعات از طريق نظرسنجي از مديران و كارشناسان گردآوري شده و پژوهشگر بدون دخل و تصرف، آن‌ها را گزارش مي‌كند، روش تحقيق حاضر با روش پيمايشي مطابقت دارد.

همچنين مي‌توان گفت اين تحقيق از روش موردكاوانه نيز استفاده كرده است. زيرا اين پژوهش در دانشگاه آزاد قزوين نيز بررسي شده است. تحقيق موردي يك تحقيق تجربي است كه درباره‌ي پديده‌ي كنوني يا زمان معاصر در چارچوب يا بستر زندگي واقعي پژوهش مي‌كند. زماني كه مرزهاي بين پديده و بستر يا زمينه‌ي تحقيق به صورت روشن مشخص نيست و در آن شواهد متعددي وجود دارند كه مي‌توان به عنوان مدرك يا سند از آن‌ها استفاده نمود.

مراحل تحقیق فوق در نمودار ذیل نمایش داده شده است.

 

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر