e‌BPM

«مدت‌ زمان چرخه» در حوزه مدیریت فرایند

عبارت «مدت‌ زمان چرخه» در حوزه مدیریت فرآیند، اصطلاحی تخصصی است که نشان‌دهنده مفهوم «سرعت» بوده و به معنی زمان لازم برای تکمیل کردن نمونه‌ای از یک فرآیند است. بدیهی است که می‌خواهیم مدت ‌زمان چرخه را کاهش دهیم. این ویدئو مشخص می‌کند برای پیدا کردن عوامل تأخیر در فرآیند باید چه پرسش‌هایی مطرح شوند.

۱ نظر