e‌BPM

برگزاری سمینار تحول دیجیتال با رویکرد مدیریت فرایند

گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM با میزبانی دانشکده مدیریت و اقتصاد  دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری سمینار تحول دیجیتال با رویکرد مدیریت فرایند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ نمود. 

این سمینار دارای دو بخش مدیریت فرایندهای کسب و کار و تحول دیجیتال بوده، که در بخش اول، آقای مهندس حقیقت پس از ارایه مباحث تئوری و مفاهیم مدیریت فرایند به  ارایه تجربیات مختلف و ضرورت بهبود فرایندها پرداختند. همچنین آقای مهندس سلمانی، پس از ارایه مفاهیم تحول دیجیتال، نکات اجرایی پیاده‌سازی فرایندهای بهبود یافته از طریق پلتفورم‌های مختلف من جمله BPMSها را ارایه نمودند.

دانشکده اقتصاد و مدیریت تقدیرنامه‌ای را به منظور برگزاری سمینار «تحول دیجیتال با رویکرد مدیریت فرایند» به گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM تقدیم نمود.

اضافه کردن نظر