e‌BPM

چطور فرایندهای کسب و کار و IT باهم تعامل دارند؟

فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

IT مخفف عبارت انگلیسی Information Technology است. منظور از عبارت IT مجموعه ابزارها و روش‌های ضروری برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و حذف سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صوت و تصویر) است. در ابتدا چند واژه اصلی در مقوله فناوری اطلاعات را تعریف و تفاوت بین آنها به منظور روش شدن بحث، تشریح شده است.

داده‌ها یا data: بر اساس تعاریف موجود در منابع،‌  داده جمع کلمه Datum به معنای یک واقعیت واحد است. داده یا دیتا چنین تعریف می‌شود:

  داده‌ها گروهی از نمادها،‌ کلمات، اعداد، نمودارها و حقایق گسسته و بی‌مفهومی هستند که رخدادها را نشان می دهند. داده‌ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و‌تحقیق بدست می‌آیند. مواد خامی که هنوز پردازش نشده‌ند مانند تاریخ و مقدار یک صورتحساب، تعداد پرسنل شرکت،‌ جزئیات لیست حقوق. در مثال ساده‌تر؛ تاریخ تولد  در ابتدا در برابر سن یک داده محسوب می‌شود که پس از پردازش و اعلان سن به اطلاعات بدل می‌شود.

اطلاعات یا Information: اطلاعات را بر اساس تعاریف موجود در منابع،‌ چنین تعریف می‌شود: اطلاعات، داده‌های پردازش شده و حقایقی با مفهوم هستند که به توصیف و تعریف داده‌ها می‌پردازند و توسط گیرنده پیام درک و تفسیر می‌شوند. در واقع داده‌ها با افزودن ۵ ویژگی شامل زمینه (Context)، طبقه‌بندی (Categorization)، محاسبه (Calculation)، اصلاح (Correction)، و جمع‌شدگی (Condensation)، به اطلاعات تبدیل می‌شوند.

فرایند کسب‌وکار چیست؟

فرایندهای کسب و کار مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، رویدادها و دروازه‌های تصمیم هستند که یک یا چند ورودی دارند و خروجی آن‌ها برای مشتری فرایند، ارزش ایجاد می‌کند.

Bulb iconمطالعه این مطلب نیز مفید است

مستند‌سازی فرایند چیست؟ 

حال پس از مروری کوتاه مفاهیم فرایند و فناوری اطلاعات، فیلم آموزش نحوه تعامل فناوری اطلاعات و فرایند را مشاهده نمایید.

اضافه کردن نظر