e‌BPM

راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار (BABOK)

هدف اصلی راهنمای BABOK تعریف حرفه تحلیل‌ کسب‌وکار و ارائه مجموعه‌ای از تکنیک‌های به رسمیت شناخته شده است. این راهنما به افراد فعال در این زمینه کمک می‌کند. در مورد مهارت‌های لازم برای تحلیل مؤثر کسب‌وکار بحث کنند و آن‌ها را تعریف نمایند. راهنمای BABOK همچنین به افرادی که با ت‍حلیل‌گرهای کسب‌وکار همکاری می‌کنند یا از تخصص آن‌ها بهره می‌گیرند، کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانشی که باید از یک متخصص ماهر انتظار داشت را درک کنند.

بیشتر بخوانید:

تحلیل کسب و کار چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب‌وکار یک حرفه گسترده است. تحلیل‌گران کسب‌وکار برای بخش‌های مختلفی از سازمان فعالیت انجام می‌دهند. افراد مشغول به این فعالیت می‌توانند هنگام انجام وظایف تحلیل کسب‌وکار، شایستگی‌ها، دانش، مهارت‌ها، مجموعه واژگان و نگرش‌های متفاوت مورد نیاز خود را به‌کار بگیرند. راهنمای BABOK چارچوبی متداول برای همه دیدگاه‌هاست. وظایف تحلیل کسب‌وکار را توصیف می‌کند تا به شکل مناسب یک تغییر را تحلیل کرده یا لزوم یک تغییر را ارزیابی کند.

برای اشنایی بیشتر با اهداف، چیستی و تعریف شغل تحلیل‌گری، یادداشت اهداف و چیستی BABOK  را نیز مطالعه بفرمایید.

تحلیل کسب و کار را می‌توان به عنوان تکنیکی تعریف کرد. این نکنیک برای برقراری ارتباط بین ذینفعان مختلف به منظور درک نیازها، ساختار، سیاست‌ها و عملکردهای کسب و کار برای یافتن راه‌حل‌هایی که به سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر خود کمک می‌کند، استفاده می‌شود. این حوزه جزو حوزه‌های پرچالش و پرتغییر در دنیاست.

تعریف KPI های اساسی یک مهارت مهم برای فردی است که در زمینه تجزیه و تحلیل بهبود کسب و کار، فعالیت می کند و این شاخص ها معمولاً از ترکیبی از گزارش ها، نظرسنجی ها، صفحه گسترده و نمودارهایی تهیه می شوند که یک توسعه دهنده، سطح عملکرد هدف را تعیین می کند و مغایرت آن را با مقادیر هدف مشخص می کند.

بیشتر بخوانید:

۵ ترند مهم در تحلیل کسب‌و‌کار

اضافه کردن نظر