e‌BPM

صفر تا صد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار (‌Bizagi)

اطلاعات شناسنامه‌ای کتاب

 • عنوان کتاب: صفر تا صد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار
 •  نام کامل نویسندگان: حمیدرضا علایی، رضا کوکبی
 •  تعداد صفحات: ۲۷۷

کتاب سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار حاصل چندین سال تجریه در حوزه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و انجام پروژه‌های مختلف پیاده سازی و مشاوره در سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی می‌باشد و سعی شده است که در آن چالش‌های اصلی صاحبان کسب و کار در پیاده‌سازی فرایندها با سیستم‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) پاسخ داده شود.

بسیاری از مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها تمایل دارند که فرایندهای موجود در سازمان خود را از حالت دستی و کاغذی خارج کرده و کانیزه نمایند که در نتیجه آن امکان اندازه گیری، کنترل، مدیریت و بهینه سازی فرآیندها به شکل موثر مهیا خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

صفر تا صد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار (‌Bizagi)

این کتاب در سیزده فصل سعی کرده هر انچه برای پیاده سازی Bizagi۱۱ که یکی از قوی‌ترین سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار- BPMS می‌باشد را پوشش دهد. به این کتاب باید به چشم یک کتاب مرجع نگاه کرد یعنی مختصصان حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار می‌توانند در زمان نیاز به فصل مربوطه مراجعه و با مطالعه ان اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند. مطالب این کتاب تقریبا یک دوره آموزشی ۱۸ ساعته را به صورت کامل پوشش می‌دهد. یکی از نقاط قوت این کتاب وجود تصاویر رنگی از هر مرحله از انجام کار می‌باشد که به مخاطب درک بهتری از نحوه اجرای پروژه میدهد.


فهرست مطالب کتاب سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

 • بخش ۱: کلیات سیستم BPMS
 • بخش ۲: آشنایی با BPMN
 • بخش ۳: آموزش ساخت مدل فرآیندی
 • بخش ۴: آموزش مدل داده
 • بخش ۵: آموزش ساخت فرم‌ها
 • بخش ۶: آموزش قوانین کسب‌وکار
 • بخش ۷: آموزش ایفاکنندگان
 • بخش ۸: بررسی تفصیلی Gateway، Event و Task
 • بخش ۹: امکانات پیشرفته در مدل داده
 • بخش ۱۰: امکانات پیشرفته بر روی فرم‌ها
 • بخش ۱۱: مباحث پیشرفته در نوشتن شرط‌ها و Expressionها
 • بخش ۱۲: آشنایی با انواع زیرفرایندها و استفاده از آن
 • بخش ۱۳: اقدامات پیشرفته بر روی فرایندها

دانلود بخش اول کتاب – کلیات سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار

دانلود بخش دوم کتاب – زبان مدلسازی فرایندهای کسب و کار- BPMN

خرید کتاب صفر تا صد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار (‌Bizagi)

اضافه کردن نظر