e‌BPM

برگزاری سمینار آموزشی BPM در دانشگاه تربیت مدرس

سمینار آموزشی

جلسه سمینار آموزشی مدیریت فرایند کسب‌وکار دانشگاه تربیت مدرس، در روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۹ طی مدت ۲ ساعت، به صورت مجازی برگزار شد.

گروه eBPM، در راستای فرهنگ‌سازی مباحث مرتبط با مدیریت فرایند و آشنایی دانشجویان محترم دانشگاه تربیت مدرس، جلسه سمینار آموزشی هماهنگ نموده و برگزار گردید. در این جلسه، مهندس حقیقت، پیرامون تئوری‌های بنیادین مدیریت فرایند کسب‌وکار و تجربه‌های عملیاتی این حوزه، نکاتی را بیان نمودند. ایشان در ادامه با بیان تفاوت‌های رویکرد وظیفه‌گرایی و فرایندگرایی، ضمن بیان ادبیات موضوع مدیریت فرایندهای سازمانی به تفاوت‌های BPR و BPM، مقدمات مدل‌سازی فرایندهای سازمانی و استاندارد BPMN2.0.2 پرداختند. در راستای ایجاد تعامل و مشارکت بیشتر دانشجویان، نکات مدل‌سازی فرایند در قالب فرایندهای کاربردی که پیش از این، تدوین و مستند شده بود ارائه گردید.

رضا پورحسین

رضا پورحسین

رضا پورحسین هستم. کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تحلیلگر فرایندهای کسب‌وکار در گروه eBPM

اضافه کردن نظر